Image
Provozní řád

 1. Každý účastník dbá pokynů obsluhy a je povinen se seznámit  s provozním řádem.
 2. Pohyb účastníků v celém areálu a jízda na motokáře je na vlastní nebezpečí a účastník zodpovídá za škody způsobené jiným osobám!
 3. Zakoupením jízdenky účastník souhlasí s provozním řádem a zavazuje se ho dodržovat. Do motokáry se nasedá až po zaplacení.
 4. Každý jezdec musí mít nasazenou a zapnutou ochranou přilbu a je povinen odložit u obsluhy veškeré volné části oděvů (plety, šály, šátky, volné kapuce apod.). Delší vlasy musí být upraveny tak, aby se předešlo zranění (např. stočením pod helmu či kuklu).
 5. Zákaz jízdy podnapilým osobám a pod vlivem omamných látek.
 6. Při jakémkoliv úmyslném najíždění nebo poškozování motokár bude jezdec zastaven a vykázán z tratě bez náhrady jízdného. Zákazníkovi bude dáno k úhradě  úmyslné poškození motokáry nebo škoda na zařízení areálu. Každý účastník musí přizpůsobit styl a rychlost jízdy svým schopnostem tak, aby neohrozil zdraví svých spolujezdců a majetek provozovatele.
 7. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené na oděvech při jízdě na  motokárách a za odložené věci. Každý účastník by měl přizpůsobit oděv tomuto sportu. Možnost zapůjčení kombinéz, rukavic atd.
 8. Zajíždění a vyjíždění do depa se musí pomalu, aby nedošlo k ohrožení osob. Na konci jízdy dle pokynů obsluhy musí pomalu zajet do depa. Vstup do depa a na trať je zakázán. Účastník nesmí vozit nikoho na klíně.
 9. Nikdy se nedotýkat výfuku, motoru – možnost popálení.
 10. Povinností pomalejšího jezdce, je pustit rychlejšího jezdce před sebe a neblokovat tak ostatní jezdce na dráze.
 11. Při technických problémech na trati, je zakázáno vystupovat za jízdy z motokáry. Pokud je to možné, ihned zajed do depa, popř. zvednout ruku a informovat obsluhu a spolujezdce na Váš problém.
 12. Osoby mladší 12ti let, smí jezdit pouze v doprovodu zákonného zástupce.
 13. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za vzniklé škody při nerespektování a porušení těchto zákazů.